Σάββατο 4 Απριλίου 2015

Χωροταξικός Σχεδιασμός : Αναπτυξιακές - Εξορυκτικές Δραστηριότητες

Λίγα λόγια για το Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Κεντρική Μακεδονία και η συσχέτιση του με τις εξορυκτικές δραστηριότητες.


Γράφει ο Θωμάς Μελαδίνης μέλος της Κίνησης Πολιτών <<Ενεργοί Πολίτες Νομού Σερρών >> και του <<Παρατηρητηρίου Σιντικής>>


Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε σοβαρές εξελίξεις με το Χωροταξικό της Κεντρικής Μακεδονίας αισθάνομαι την ανάγκη να αναφερθώ σε αυτό αφού αποτελεί αντικείμενο προσωπικής έρευνας άλλα και όλης της ομάδας του «Παρατηρητηρίου Σιντικής» και των «Ενεργών Πολιτών Ν. Σερρών» το τελευταίο διάστημα.

Από το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων πληροφορήθηκα τον Ιανουάριο του 2015 ότι τέθηκε σε διαβούλευση το Περιφερειακό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για την Κεντρική Μακεδονία. Στην διεύθυνση http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR έχει αναρτηθεί το σχετικό υλικό.


1. Εισηγητική Έκθεση και Υπουργική Απόφαση


2. Ειδική Ενότητα για το Τοπίο


3. Θέση και ρόλος της Περιφέρειας στον Διεθνή, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Χώρο


4. Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης


5. Στρατηγικές Κατευθύνσεις Χωρικής Ανάπτυξης


6. Εξειδίκευση των Κατευθύνσεων ανά χωρικές ενότητες


7. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


8. ΧάρτεςΤο χρονικό πλαίσιο για την υποβολή σχολίων και προτάσεων δεν προσδιοριζόταν, ενώ ούτε και στο opengov.gr φαίνονταν να υπήρχε ανοικτή κάποια σχετική διαβούλευση. Ακολούθησαν οι εκλογές και το θέμα αποσιωποιήθηκε. Στις 23-03-2015 πληροφορούμαι με σχετικά έγγραφα ότι το συγκεκριμένο Χωροταξικό ήταν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και από της 25-02-2015 απέστειλε η Περιφέρεια σε όλους τους φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Δήμους, Βουλευτές, Επιμελητήρια) σχετικό έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ενημερώνουν ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. το στάδιο Β1 της μελέτης «Αξιολόγηση, αναθεώρηση, εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας» και θα πρέπει να αποστείλουν οι φορείς τυχόν παρατηρήσεις, προσθήκες ή διορθώσεις προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την διατύπωση της εισήγησής τους προς το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο θα γνωμοδοτήσει με σχετική του απόφαση έως 20-03-2015. Επίσης με σχετικό έγγραφο στις 20-03-2015 ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ. Ι. Μωυσιάδης προσκαλεί τους φορείς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σύσκεψη στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου την 27-03-2015, με τους επιβλέποντες μελετητές και συντάκτες της μελέτης για το Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το αν ενημερώθηκαν οι φορείς της Περιφέρειας πρώτον για το χωροταξικό της Κ.Μ. και δεύτερον για την σύσκεψη της 27-03-2015 και τι ειπώθηκε είναι μια άλλη ιστορία που θα αναφερθώ σε άλλο άρθρο. Ενημερωτικά να πω ότι ο Δήμαρχος Σιντικής και η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταμπουλή ενημερώθηκε από εμάς τους Ενεργούς Πολίτες για το χωροταξικό άλλα και για την σύσκεψη της 27-03-2015.Ο Δήμαρχος Σιντικής μου ζήτησε να παραστώ μαζί του στην συγκεκριμένη σύσκεψη. Στην σύσκεψη της Περιφέρειας από τους φορείς του Νομού Σερρών ήταν μόνο: η Βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτη Σταμπουλή, ο Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Σερρών Παύλος Μυστακίδης, εκπρόσωπος του επιμελητήριου Σερρών και ο Δήμαρχος Σιντικής Φώτης Δομουχτσίδης.

Ας πάμε στην ουσία να δούμε τι είναι το χωροταξικό της Π.Κ.Μ. και πώς συσχετίζεται με τις εξορυκτικές δραστηριότητες.

Το χωροταξικό είναι μία Υπουργική Απόφαση που αναθεωρεί το αντίστοιχο Πλαίσιο που είχε εγκριθεί με το ΦΕΚ 218/Β’/6.2.2004.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση σκοπός του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας είναι να προσδιορίσει τη χωρική οργάνωση και να υποστηρίξει τη χωρική ανάπτυξη της Περιφέρειας, σε στρατηγικό επίπεδο και σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Το περιεχόμενο του Περιφερειακού Πλαισίου είναι αυτό που προδιαγράφεται στο άρθρο 8 του ν. 2742/1999. Αποτελεί σύνολο κειμένων και διαγραμμάτων με τα οποία: α) καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή μπορεί να αναπτύξει, β) καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας, γ) αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και προγραμμάτων στο επίπεδο της περιφέρειας και δ) προσδιορίζονται, με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών, οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας, οι οποίες προωθούν την ισότιμη ένταξή της στον ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο.

Ακολουθούν μερικές επισημάνσεις σε ότι αφορά (κυρίως) την αντιμετώπιση της εξορυκτικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια και στον Δήμο Σιντικής από το εν λόγω Χωροταξικό Πλαίσιο.

1. Στρατηγική κατεύθυνση για την Κεντρική Μακεδονία η Εξόρυξη

· Η «περαιτέρω αξιοποίηση ορυκτού και μεταλλευτικού πλούτου και ενέργειας» τίθεται για την Κεντρική Μακεδονία σαν στρατηγική κατεύθυνση(Σχέδιο Υπουργικής απόφασης, παρ 2 σελίδα 9).

· Οι εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια προσδιορίζονται ως τομέας όπου υπάρχουν «Δυνατότητες για παραγωγικές δραστηριότητες εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και για μεγάλες επενδύσεις»( Σχέδιο Υπουργικής απόφασης, παρ10 σελίδα 10).

· Βασικό πλαίσιο πολιτικής για την εξόρυξη είναι η Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών (Σχέδιο Υπουργικής απόφασης, παρ18 σελίδα 21).

· Θεσμοθετείται η «πρώτη προτεραιότητα» της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων ορυκτών πρώτων υλών (ΟΠΥ) που κρίνεται ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική οικονομία, έναντι όλων των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων (Σχέδιο Υπουργικής απόφασης, άρθρο 18, παρ. 4 Σελίδα 107).

Συμπέρασμα:

(Με δεδομένο ότι ως «ΟΠΥ ιδιαίτερης σημασίας…» έχουν χαρακτηριστεί οι εξής: Λιγνίτης, Λατερίτης (Fe-Ni), Βωξίτης, Μικτά θειούχα (Pb-Zn-Ag), Χρυσός, Λευκόλιθος, Μάρμαρα, Μπεντονίτης, Περλίτης, δε μένει και τίποτα. Αυτά (μαζί με κάποια δευτερεύοντα βιομηχανικά ορυκτά) είναι ΟΛΟΣ ο κλάδος της μεταλλείας στη χώρα μας. Άρα ουσιαστικά ΟΛΟΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ χαρακτηρίζεται «πρώτης προτεραιότητας», με ότι αυτό σημαίνει για την ανάπτυξη (ή την υπανάπτυξη) των άλλων κλάδων. Να τονίσω πως οι μεταλλευτικοί χώροι του Δήμου Σιντικής στο όρος Άγκιστρο σύμφωνα με το Ι.Γ.Μ.Ε. έχουν κύριο ορυκτό Μικτά θειούχα, Χρυσός. Οι μεταλλευτικοί χώροι του Δήμου Ηράκλειας στο όρος Δύσωρο (κρούσια) του Δήμου Βισαλτίας στο όρος Βερτίσκος έχουν κύριο ορυκτό Μικτά θειούχα, Χρυσός.)


2. Ευρύτερες Αναπτυξιακές Ζώνες (ΕΑΖ)


Το Περιφερειακό Πλαίσιο προσδιορίζει επτά «Ευρύτερες Αναπτυξιακές Ζώνες» (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας-Πτηνοτροφίας, Αλιείας, Εξόρυξης, Μεταποίησης, Αιολικών Εγκαταστάσεων και ΜΥΗΣ, Τουρισμού) για τις οποίες δίνονται κατευθύνσεις πολιτικής οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις τροποποιούν την υφιστάμενη κατάσταση. Εντός αυτών των ζωνών, το Περιφερειακό Πλαίσιο δίνει κατεύθυνση καταλληλότητας για τη χωροθέτηση μονάδων ή υποδοχέων των αντίστοιχων κλάδων.


Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη Εξόρυξης
Προσδιορίζονται, με βάση τους υπάρχοντες ορυκτούς πόρους, επτά ζώνες εστίασης της μεταλλευτικής εξόρυξης, υφιστάμενες ή περιοχές διερεύνησης, που συναποτελούν την αντίστοιχη ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη: δύο στη Χαλκιδική (χρυσός, εκτεταμένη ζώνη περί την περιοχή Ολυμπιάδας, και Λευκόλιθος, Γερακινή)-οι οποίες αποτελούν και το ισχυρότερο τμήμα της ΕΑΖ στην Περιφέρεια-, εκτεταμένη ζώνη αναζήτησης (με υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις) βορείως της Θεσσαλονίκης προς Κιλκίς, ζώνη βόρειοδυτικά του Πολυκάστρου, και τρεις μικρότερης έκτασης πυρήνες στο δυτικό τμήμα της Περιφέρειας (δύο) και στη ζώνη Κορώνειας-Βόλβης. Ολες σχεδόν οι ζώνες αυτές επικαλύπτονται με ζώνες ειδίκευσης σε άλλους τομείς (τουρισμός, γεωργία), ενώ συχνά υπάρχουν και άλλες ευαίσθητες χωρικές παράμετροι, κυρίως φυσικού περιβάλλοντος (υγρότοποι, ακτές). Η στρατηγική περιλαμβάνει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης ορυκτών πρώτων υλών σε στάθμιση με τις άλλες παραμέτρους.

Ειδικότερες κατευθύνσεις δίνονται σε διάφορα σημεία του παρόντος, ενώ βασικό στοιχείο της όλης προσέγγισης είναι ο τελικός έλεγχος καταλληλότητας μέσω της (υποκείμενης του Περιφερειακού Πλαισίου) διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. (Σχέδιο Υπουργικής απόφασης, άρθρο 8, παρ. 4 σελίδα 47)

3. Κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για την εξόρυξη


Οι κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για την εξόρυξη συνίσταται στα εξής:


· Ο άκαμπτα χωροθετημένος χαρακτήρας των ορυκτών πρώτων υλών, η θέση των οποίων στο χώρο δεν μπορεί να μεταβληθεί, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε όλα τα υποκείμενα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, που πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειες εξορυκτικών εργασιών και μεταφοράς των προϊόντων τους. Για τα γνωστά κοιτάσματα, όπου υφιστάμενος υποκείμενος σχεδιασμός δεν επιτρέπει την αξιοποίησή τους μέσω απαγορευτικών χρήσεων γης ή άλλων όρων, πρέπει να αναθεωρείται τεκμηριώνοντας ότι η παρουσία του κοιτάσματος έχει ληφθεί σοβαρα υπόψη και έχει εξαντληθεί η δυνατότητα αξιοποίησής του χωρίς σημαντική βλάβη του περιβάλλοντος ή έντονες συγκρούσεις χρήσεων γης. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξετάζεται και το ενδεχόμενο μετακίνησης άλλων χρήσεων γης σε σχέση με τις οποίες προκύπτει σύγκρουση. Νέος σχεδιασμός πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες κατευθύνσεις, κατ’ αναλογίαν. Σε περίπτωση που γίνονται γνωστά νέα αξιοποιήσιμα ορυκτά κοιτάσματα, πρέπει να ακολουθείτει κατ’ αναλογίαν η προαναφερόμενη προσέγγιση.

· Κοιτάσματα πρώτων υλών που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική οικονομία, από την Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών, η αξιοποίησή τους είναι πρώτης προτεραιότητας και πρέπει, στο πλαίσιο των αναφερόμενων στην προηγούμενη κατεύθυνση, να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αυτή από τον σχεδιασμό. Οι ΟΠΥ ιδιαίτερης σημασίας για την εθνική οικονομία είναι οι εξής: Λιγνίτης, Λατερίτης (Fe-Ni), Βωξίτης, Μικτά θειούχα (Pb-Zn-Ag), Χρυσός, Λευκόλιθος, Μάρμαρα, Μπεντονίτης, Περλίτης


· Τα σχέδια χρήσεων γης πρέπει να περιλαμβάνουν προβλέψεις για την χρήση του χώρου εξόρυξης μετά το τέλος της εκμετάλλευσης σε περιοχές στις οποίες αυτή βρίκεται σε εξέλιξη ή προβλέπεται να εκκινήσει μέσα στο χρονικό ορίζοντα του σχεδίου.

Οι παραπάνω κατευθύνσεις ισχύουν ιδιαίτερα για την Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη Εξόρυξης.

Συμπέρασμα:


(Με αυτές τις κατευθύνσεις είναι πλέον σαφές ότι δεν τίθεται καν ερώτημα για το πώς θα διευθετηθούν οι συγκρούσεις χρήσεων γης μεταξύ Εξόρυξης-Τουρισμού ή Εξόρυξης-Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Μία δραστηριότητα απολαμβάνει την «πρώτη προτεραιότητα» κι αυτή δεν είναι ούτε η Γεωργία ούτε η Κτηνοτροφία ούτε ο Τουρισμός…)

4. Υποδοχή μεγάλων επενδύσεων


«Όσον αφορά στις εξορυκτικές – μεταλλευτικές και ενεργειακές δραστηριότητες:

Προκρίνεται η προσέλκυση επενδύσεων εθνικής και περιφερειακής κλίμακας κατά την υπερκείμενη νομοθεσία, με τήρηση των όρων και δεσμεύσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των νομοθετημένων βάσει του υποκείμενου σχεδιασμού.» (Σχέδιο Υπουργικής απόφασης, άρθρο 9, παρ. 6 σελίδα 57).

Γενικά συμπεράσματα.

Το Περιφερειακό Πλαίσιο προσδιορίζει επτά «Ευρύτερες Αναπτυξιακές Ζώνες» (Γεωργίας, Κτηνοτροφίας-Πτηνοτροφίας, Αλιείας, Εξόρυξης, Μεταποίησης, Αιολικών Εγκαταστάσεων και ΜΥΗΣ, Τουρισμού), οι οποίες προσθετικά αποδίδουν το σύνολο του χώρου της Π.Κ.Μ. Παρατηρείται το εξής παράδοξο στη διάρθρωση των ζωνών αυτών:


1. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, η μεταποίηση και ο τουρισμός έχουν προγραμματικά απομειωθεί σε σχέση με το υφιστάμενο μοντέλο παραγωγής και το εύρος των επιχειρήσεων και της απασχόλησης που καλύπτεται από αυτούς σήμερα.


2. Αντίθετα, ο τομέας της εξόρυξης έχει τεχνητά διογκωθεί και μάλιστα τίθεται ως προτεραιότητα όταν προκύπτει θέμα αλληλεπικάλυψης, δηλαδή συγκρούσεων χρήσεων γης.

Οι χάρτες που παραθέτω παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου Υπουργικής απόφασης. Από την ανάγνωση και μελέτη των χαρτών διαπιστώνεται ότι δεν αποτυπώνεται και δεν αναφέρεται το υφιστάμενο παραγωγικό μοντέλο του Δήμου Σιντικής και Ηράκλειας.

Ποιο συγκεκριμένα:


Στην Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη Γεωργίας.
Δεν αναφέρεται και δεν αποτυπώνεται ο αρδευόμενος κάμπος(οροπέδιο) του Αχλαδοχωρίου στο όρος Άγκιστρο με έκταση πάνω από 8.000 στρέμματα με μονοετής καλλιέργειες ( σιτάρι, κριθάρι, κηπευτικά, πατάτες, φασόλια, κ.α.) και πολυετής καλλιέργειες δενδροκομίας (το περίφημο μήλο του Αχλαδοχωρίου ποικιλίας φούτζι ).Στην Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας
Δεν αναφέρεται και δεν αποτυπώνεται η κτηνοτροφία στο όρος Άγκιστρο άλλα και στο όρος Δύσωρο(Κρούσια) και Βερτίσκος. Στο όρος Άγκιστρο υπάρχει μεγάλο ζωικό κεφάλαιο και δραστηριοποιούνται κτηνοτρόφοι από τα χωριά Χαρωπό, Θερμοπηγή, Προμαχώνα, Άγκιστρο, Αχλαδοχώρι, Καπνόφυτο, Φαιά Πέτρα, Σχιστόλιθος άλλα και από την πόλη του Σιδηροκάστρου.


Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη Εξόρυξης
Η ευρύτερη αναπτυξιακή ζώνη εξόρυξης προσδιορίζετε, με βάση τους υπάρχοντες ορυκτούς πόρους. Στο όρος Άγκιστρο υπάρχουν 85.000 στρέμματα Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου (πρόσφατα στις 17-12-2015 με απόφαση Υφυπουργού Π.Ε.Κ.Α. Ασημάκη Παπαγεωργίου εξαιρέθηκε υπέρ Δημοσίου και η περιοχή Μαύρα Λιθάρια του Δήμου Σιντικής στο όρος Άγκιστρο και έγινε Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος). Ο Νομός Σερρών περικλείεται από Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους οι οποίοι είναι στους ορεινούς όγκους Άγκίστρου, Βροντούς, Μενοικίου, Παγγαίου, Κερδυλίου, Βερτίσκου και Δυσύρου(Κρούσια). Οι λεκάνες απορροής των παραπάνω ορεινών όγκων καταλήγουν με ποτάμια και χείμαρρους στην λίμνη Κερκίνη και στον ποταμό Στρυμόνα από τους οποίους αρδεύει όλος ο κάμπος των Σερρών.


Ευρύτερη Αναπτυξιακή Ζώνη Τουρισμού
Δεν αναφέρονται και δεν αποτυπώνονται οι υφιστάμενες δομές τουρισμού(αγροτουρισμού, ιαματικού τουρισμού, αθλητικού τουρισμού) του Δήμου Σιντικής και Ηράκλειας. Υπονομεύεται μια προσπάθεια 20 ετών για την ανάπτυξη του υπαίθριου τουρισμού στις παραπάνω περιοχές.

Φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και δίκτυα εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας - Στρατηγική για το Τοπίο

Στην Π.Κ.Μ. ορίζονται, βάσει ειδικής μελέτης ζώνες τοπίου οι οποίες είναι: ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΞΙΑΣ, ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΖΩΝΕΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Από την ζώνη τοπίου Εθνικής Αξίας της παραμεθορίου δεν αναφέρετε το όρος Άγκιστρο(Σχέδιο Υπουργικής απόφασης, σελίδα 63 πίνακας. Ειδική ενότητα για το τοπίο σελίδα 5 και σελίδα 57 ).

Υποβαθμισμένα τοπία (Ειδική ενότητα για το τοπίο σελίδα 25)

Αναφέρει μόνο το εγκαταλειμμένο λατομείο πάνω από το Σχιστόλιθο για τον Δήμο Σιντικής

Δεν αναφέρεται το εγκαταλειμμένο λατομείο του Μαύρου Βράχου το εγκαταλειμμένο λατομείο μαρμάρων που λειτουργούσε πάνω από το Βαμβακόφυτο και πιθανών στους υπόλοιπους Δήμους, άλλα εγκαταλειμμένα λατομεία. (Παράδειγμα στην περιοχή του Χειμάρρου του Δήμου Ηράκλειας κ.α.).


Επίλογος

 Δεν γνωρίζω για ποίο λόγο δεν αναφέρονται και δεν αποτυπώνονται από τους συντάκτες και μελετητές του χωροταξικού της Π.Κ.Μ. όλα τα παραπάνω, σε αντιδιαστολή με την αναφορά και την αποτύπωση της ζώνης εξόρυξης και των ορυκτών πόρων που είναι εμπεριστατωμένη. Λανθασμένη αποτύπωση από πλευράς των μελετητών; πλημμελή έρευνα των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής, παραλήψεις, έλλειψη στοιχείων τεκμηρίωσης; σκοπιμότητα, προκειμένου να προωθηθούν εξορυκτικές δραστηριότητες; δεν πήραμε καμία πιστευτή απάντηση στην διαβούλευση που είχαμε μαζί τους την 27-03-2015 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Οι Δήμοι Σιντικής και Ηράκλειας ενημερώθηκαν. Έχουν υποχρέωση μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε, εγγράφως και τεκμηριωμένα να αποστείλουν τις παρατηρήσεις, προσθήκες και διορθώσεις τους προκειμένου να ληφθούν υπόψη.

 Θωμάς Χ. Μελαδίνης


Μέλος της Κίνησης Πολιτών <<Ενεργοί Πολίτες Νομού Σερρών >> και του <<Παρατηρητηρίου Σιντικής>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου